Menu
O Firmie Osiedla Finansowanie Zespół Kontakt

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

DOTYCZĄCA STRONY www.wsdeweloper.pl oraz www.osiedlecalineczka.pl będących własnością WS Deweloper s.c spółka cywilna, Rozego 1 09-407 Płock NIP 7743246357

Szanowni Państwo,
Niniejsza informacja skierowana jest do osób, których dane osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane przez WS Deweloper s.c, działający jak „Administrator” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także „RODO”). Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych. Administratorzy dbają o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przetwarzają wyłącznie takie dane które są dopuszczalne przez prawo, w celach określonych poniżej i w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Informacja dla klientów oraz osób zainteresowanych produktami i usługami
Administratorami danych osobowych jest WS Deweloper s.c, Rozego 1, 09-407 Płock, NIP 7743246357 w zakresie związanym z działaniami marketingowymi dotyczącymi inwestycji prowadzonych przez WS Deweloper s.c.

Zakres danych
Administratorzy gromadzą dane osobowe podane przez Państwa bezpośrednio i w niektórych przypadkach pośrednio z innych źródeł oraz utworzone w trakcie ich przetwarzania. W zależności od charakteru Państwa relacji z Administratorami, mogą oni gromadzić różne kategorie danych. Gromadzone dane osobowe mogą zawierać następujące kategorie informacji:

Cele wykorzystania danych
W zależności od charakteru relacji, Administratorzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

Ujawnienie danych
W celu realizacji powyższych działań możemy korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie Administratorów (np. firmy wspierające systemy informatyczne, firmy świadczące usługi księgowe). W pewnych sytuacjach, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Państwa żądania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, możemy ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom, takim jak generalny wykonawca inwestycji, notariusze, wspólnota mieszkaniowa, doradcy kredytowi, banki kredytujące wybraną przez Państwa inwestycję, firmy zajmujące się wykończeniem wnętrz.

Informacja dla kontrahentów i dostawców
Administratorami danych osobowych jest WS Deweloper s.c spółka cywilna, Rozego 1 09-407 Płock NIP 7743246357. Administrator występuje samodzielnie.

Zakres danych
Administratorzy gromadzą dane osobowe podane przez Państwa bezpośrednio i w niektórych przypadkach pośrednio z innych źródeł oraz utworzone w trakcie ich przetwarzania. Gromadzimy następujące kategorie danych:

Cele wykorzystania danych
Powyższe dane osobowe przetwarzane są przez nas w następujących celach:

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

Ujawnienie danych
W celu realizacji powyższych działań możemy korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie Administratorów (np. firmy wspierające systemy informatyczne, firmy świadczące usługi księgowe). W pewnych sytuacjach, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji wspólnych inicjatyw, realizacji umowy lub świadczenia usługi, możemy ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom, takim jak kurierzy, inne podmioty współpracujące zaangażowane w realizację wspólnych działań.

Informacja o danych gromadzonych przez strony internetowe
Administratorem danych osobowych jest WS Deweloper s.c spółka cywilna z siedzibą w Płocku (NIP 7743246357) ul. Rozego 1, 09-407 Płock (dalej „WS Deweloper s.c”).

Zakres danych
Nasze serwisy korzystają z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych należących do WS Deweloper s.c . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WS Deweloper s.c.

Cele wykorzystania danych
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO): Zgodę udzielacie Państwo poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacje ogólne odnoszące się do przetwarzania danych osobowych
Przekazanie danych do państw trzecich
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych
Administratorzy będą przechowywać pozyskane od Państwa dane osobowe przez okres wynikający z charakteru relacji z firmą WS Deweloper s.c, a także w okresie określonym w przepisach oraz niezbędnym dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administratorzy mogą przechowywać Państwa dane osobowe w następujących terminach ogólnych:

Państwa prawa w odniesieniu do przetwarzania danych przez WS Deweloper s.c
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo szereg uprawnień.

Przysługujące Pani/Panu prawa Na czym polega Pani/Pana prawo?
prawo dostępu do danych osobowych -  Będą Państwo mogli domagać się informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
prawo sprostowania danych osobowych -  Będą Państwo mogli domagać się poprawienia Państwa danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) -  Będą Państwo mogli domagać się od Administratorów usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzania lub gdyby Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. -  Nie będą Państwo mogli skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych przez Administratorów wynika z realizacji przepisów prawa.
prawo sprzeciwu -  Będą Państwo mogli w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w wypadku, w którym Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów lub stronę trzecią (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). -  W takim wypadku Administratorzy zaprzestaną przetwarzać Państwa dane, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: -   podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności; lub -   podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych -  Będą Państwo mogli domagać się „zablokowania” Państwa danych (tj. zatrzymania wszelkiego przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne Administratorom, lecz ich przechowywanie będzie Państwu potrzebne np. do ochrony Państwa praw.
prawo do przenoszenia danych osobowych -  Będą Państwo mogli domagać się otrzymania Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. -  Będą Państwo mogli żądać uzyskania danych lub przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. gdy uważają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Państwa danych osobowych narusza Państwa prawa albo ich nie wykonuje) przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć się więcej na temat:

uprzejmie prosimy o kontakt według podanych poniżej danych kontaktowych.
WS Deweloper s.c spółka cywilna.
Rozego 1,
09-407
tel.: 604 087 001
e-mail: biuro@wsdeweleoper.pl  
strona internetowa: www.wsdeweloper.pl www.osiedlecalineczka.pl

Regulamin strony

INFORMACJA PRAWNA
DOTYCZĄCA STRON www.wsdeweloper.pl www.osiedlecalineczka.pl

  1. Strony internetowe [zwane dalej Serwisami], znajdujące się pod adresem www.wsdeweloper oraz www.osiedlecalineczka.pl  wraz ze wszystkimi ich podstronami, są własnością WS Deweloper s.c spółka cywilna, Rozego 1 09-407 Płock. Spółka WS Deweloper posiada prawo do korzystania z logotypów przedstawionych na stronach (dalej zwany ‘Administratorem’)
  2. Każda osoba, która korzysta z Serwisów staje się Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza iż zapoznała się z Regulaminem, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
  3. Administrator umieszczają w Serwisach zawartość o charakterze informacyjnym. Informacje umieszczane są w zakresie i terminach uznanych przez Administratorów. W żadnym aspekcie treści Serwisów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Oferta handlowa w rozumieniu przepisów prawa dostępna jest jedynie w siedzibie i biurach i może zostać złożona wyłącznie osobom i podmiotom znanym Administratorom. Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisach były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie mogą tego jednak w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za zgody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
  4. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisów możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5. Treści prezentowane w Serwisie, w tym logotypy i nazwy projektów, rendery, wizualizacje, teksty, opisy, zdjęcia, są własnością Administratora i podlegają ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Powyższe nie wyłącza prawa do drukowania lub zapisywania na nośnikach magnetycznych stron www, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw dot. znaków towarowych. Żadna część Serwisu, bez zgody Spółki nie może być odtwarzana publicznie, wykorzystana zarobkowo, kopiowana w całości lub części w tym celu, transmitowana lub w inny sposób wykorzystywana jak również nie może być modyfikowana. Ewentualne użycie niezarobkowe nie może naruszać dobrych obyczajów, norm społecznych. Treści Serwisu nie mogą być prezentowane na stronach i w innych serwisach, gdyby powodowało to, że będą one występować obok treści pornograficznych, erotycznych, faszystowskich, rasistowskich lub innych zabronionych prawem lub nieetycznych. W przypadku wykorzystania niezarobkowego treści Serwisu, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega, że wykorzystanie takie jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem łącznego występowania z adresem określonego Serwisu tj. www.wsdeweloper.pl bądź www.osiedlecalineczka.pl . Wykorzystanie danych ze strony Serwisów w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Spółki.
  6. Za wszelkie naruszenia prawa oraz szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z Serwisów przez Użytkownika, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, sposób wykorzystania informacji Serwisów lub szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji Serwisów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość serwisów innych podmiotów, do których linki znajdują się w Serwisach.
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 Czerwca 2019 r.
  9. Zmiany Regulaminu będą udostępniane w Serwisach. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisów, dokonywania w nich zmian i modyfikacji bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.